Kirkebog Vonsild Sogn, 1883 - 1892Kildeoplysninger

 • Titel Kirkebog Vonsild Sogn, 1883 - 1892 
  Titel Kirkebog Vonsild Sogn, 1883 - 1892 
  Arkiv Statens Arkiver - Arkivalieronline 
  Kilde-ID S23 
  Tekst -----------------------------------------
  Fødte Mandkøn, Fol. 23 (AO opslag 22)
  -----------------------------------------

  Nr:
  (1891) 13

  Aar og Datum:
  18de August

  Barnets fulde Navn:
  Carlo Herluf Verner Sørensen

  Daabens Datum...:
  4de Oktober
  i Kirken

  Forældrenes Navn...:
  Kjøbmand Jes Kristian Sørensen, Kongehuset og Hustru Inger Kristine f. Ditlevsen, 40 Aar

  Faddernes Navn...:
  Barnets Fader Jes Christian Sørensen, og Moder Inger Christine f. Ditlevsen
  Ungk. Holger Sørensen, alle af Kongehuset
  Frkn. Inger Raffnsøe og Elisabeth Juhl.

  Hvor anført...:

  Bemærkninger:

  -----------------------------------------
  Døde mandkøn, Fol. 198 (AO opslag 90)
  -----------------------------------------

  No:
  1889 - 3

  Dødsdagen:
  3die April

  Begravelsesdagen:
  7de April paa Kolding Kirkegaard

  Den afdødes fulde navn:
  Carlo Marius Sørensen
  Elev i Kolding Latinskole

  Den afdødes stilling (erhverv) og bopæl:
  Søn af Proprietær Sørensen til Kongehuset, født i Haderslev

  Den afdødes alder:
  14 Aar

  Hvor anført i det alm. Jevnførelses-Register:


  Anmærkninger:
  Ondartet Halssyge


   
  Knyttet til Inger Kirstine Ditlefsen
  Elisabeth Juhl
  Inger Raffnsøe
  Carlo Herluf Verner Sørensen
  Carlo Marius Sørensen
  Holger Sørensen
  Jess Christian Sørensen