Kirkebog Skanderup Sogn (Anst), 1829 - 1871Kildeoplysninger

 • Titel Kirkebog Skanderup Sogn (Anst), 1829 - 1871 
  Titel KB Skanderup, 1829-1871 
  Arkiv Statens Arkiver - Arkivalieronline 
  Kilde-ID S107 
  Tekst Fol 28-29, opslag 19
  Fødte Mandkjøn

  No:
  12

  Aar og Datum:
  1834
  Den 14' Juni

  Barnets fulde Navn:
  Jess Christian Sørensen

  Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:
  Hjemmedøbt den 20 Juni
  ???? i Kirken den 14' Septemb. 1834

  Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl:
  ??? Ole P Sørensen og Hustru Caroline Sørensen født Hansen i Gjelballe

  Faddernes Navn, Stand og Opholdssted:
  Lægger(?) Brandt i Kolding, Møller(?) Thomas Poulsen i ???lles Mølle, Lou??? og Gaardm. Thygge Jensen i Gjelballe, Gaardm Peder Olesens Hustru Ellen(?) ???? Hans Datter i Nørre Bjerth, Møllerdatter(?) Else Thomas Datter i ??? Mølle?

  Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register:
  ???:472
  No:47

  Anmærkninger: 
  Knyttet til Caroline Hansen
  Jess Christian Sørensen
  Ole P Sørensen
  Familie: Ole P Sørensen / Caroline Hansen